Bygning 1: Etterretning, i praksis og teori – Kjetil forteller

March 23, 2023 00:48:48
Bygning 1: Etterretning, i praksis og teori – Kjetil forteller
Et øyeblikk – en evighet
Bygning 1: Etterretning, i praksis og teori – Kjetil forteller

Mar 23 2023 | 00:48:48

/

Show Notes

  Bygning 1: Etterretning, i praksis og teori – Kjetil forteller

Med utdannelse som sykepleier, og bakgrunn fra infanteriet og Heimevernet, ble han vervet til etterretningstjenesten. Han tjenestegjorde som etterretningsoffiser på Balkan, i Irak og Afghanistan. Siden har Kjetil Hatlebrekke løftet etterretningsfaget opp på høyskolenivå. På tross av en alvorlig hjertesykdom fullførte han doktorgraden innenfor militær etterretning, og gav ut en sammenfattende fagbok om emnet. Han er også medforfatter av boken «Etterretning» som han skrev med Frode Kristoffersen i 2022

MEDVIRKENDE: Major/fagdirektør Dr. Kjetil Ely Hatlebrekke Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet  

Merk: Når denne episoden blir publisert mottar Kjetil livsviktig behandling i USA for en alvorlig kreftsykdom – en behandling som i dag ikke blir tilbudt i Norge. Et øyeblikk – En evighet er koordinator for innsamlingsaksjonen som skal sikre at han får all nødvendig behandling og oppfølging.

For å gi et bidrag til innsamlingsaksjonen for Kjetil, klikk her: Fornyet spleis for Kjetil Hatlebrekkes kreftbehandling i USA

   

Other Episodes

Episode

March 23, 2022 00:37:19
Episode Cover

Fra Mogadishu til Jalalabad – Gard forteller

Fra Mogadishu til Jalalabad – Gard forteller   Han dro til Somalia og Mogadishu for å «oppleve noe», og fant seg selv i en fastlåst...

Listen

Episode

February 02, 2022 00:51:15
Episode Cover

Siste fly fra Kabul – Helga forteller

Siste fly fra Kabul – Helga forteller   Hun skulle være med på å avslutte det norske sanitetsbidraget, men da Kabul falt befant hun seg...

Listen

Episode

June 11, 2020 00:21:26
Episode Cover

Bygning 1: Pansertroppsjefen

Bygning 1: Pansertroppsjefen   Silje Johansen Willassen har vært involvert  en rekke fiendekontakter og skuddvekslinger gjennom to kontingenter til Afghanistan. Det sterkeste øyeblikket var likevel...

Listen