Fra Oslo vest til Sør-Libanon – Øystein forteller

June 01, 2021 00:33:04
Fra Oslo vest til Sør-Libanon – Øystein forteller
Et øyeblikk – en evighet
Fra Oslo vest til Sør-Libanon – Øystein forteller
/

Show Notes

Fra Oslo vest til Sør-Libanon – Øystein forteller

Han ble sendt på ambush første natten i AO. Det er likevel kontrastene mellom det rike Israel og det fattige og krigsherjede Libanon som har festet seg. Da Øystein kom hjem valgte han å ikke snakke om tjenesten i Libanon, Ingen av vennene eller familien kunne, eller ville, forstå ham da han fortalte om hva han hadde opplevd. Selv ser han på sitt opphold i UNIFIL som både berikende og lærerikt. Øystein Bache snakker sjeldent om sin INTOPS-tjeneste. Den folkekjære komikeren og TV-personligheten angrer likevel ikke på at han bidro som sambandsmann i kont V 1980.  
Medvirkende: Øystein Bache Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet Foto: Privat
 

Episode Transcript

No transcript available...

Other Episodes

Episode

April 22, 2020 00:41:43

Lingeloftet: Fra Shetland til kald krig

Lingeloftet: Fra Shetland til kald krig   Jacob Strandheim, siste gjenlevende medlem av Shetlandsgjengen, og Christian Harstad, NK Forsvarets Spesialstyrker, snakker om hvordan det går en rød tråd fra sheltlandsfarten, via kald krig og til sjøoperasjoner i dagens spesialstyrker.   Transport av agenter og utstyr fra Shetland til det okkuperte Norge under krigen var av avgjørende betydning for motstandskampen. Over 200 turer ble gjennomført og 44 falt i ulike operasjoner. Erfaringene fra denne virksomheten ble videreført inn i den kalde krigen og i ettertid regnes operasjonene under krigen som begynnelsen på Forsvarets spesialoperasjoner til sjøs.   Kjente skikkelser som Leif Larsen (Shetlands-Larsen) ble blant de høyest dekorerte marinepersonell for sin innsats, og kjente historier som "The Shetlands Bus", og  flukten til Jan Baalsrud (9 liv og den tolvte mann) kom på bakgrunn av denne virksomheten.     Medvirkende: Jacob Strandheim, siste gjenlevende medlem av Shetlandsgjengen Christian Harstad, NK Forsvarets Spesialstyrker Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet Foto: Jesper Vigander Edwin / Forsvaret ...

Listen

Episode

May 07, 2020 00:36:38

Lingeloftet: Operatøren forteller – Angrepet på Hamid Karzai International Airport

Lingeloftet: Operatøren forteller – Angrepet på Hamid Karzai International Airport   Et øyeblikk – En evighet har som første medium fått følge Forsvarets Spesialstyrker i serien Lingeloftet. Vi får for første gang høre en spesialoperatør fortelle om livet til en operatør i spesialstyrkene, fra treningsfelt og familieliv til livsfarlig nærkamp mot terrorister i Kabul.   Orlogskaptein Jostein Mattingsdal ble 29. april 2020 tildelt Krigsmedaljen for sin særlige innsats, ledelse, samvirke og handling i fremste linje under det komplekse angrepet mot Hamid Karzai International Airport, Kabul Afghanistan. Han var sjef for den norske rådgiverteamet Special Operations Advisory Team 222 som mentorerer den afghanske Crisis Response Unit 222. På formiddagen 27 september 2017 gjennomførte opprørere et komplekst angrep ved bruk av raketter og krumbaneild mot Hamid Karzai International Airport. Dette var samme dag som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs Forsvarsminister James Mattis gjestet Kabul. Granatene slo ned i omkringliggende bygninger, situasjonen var kaotisk, og mesteparten av personellet ved basen satt i tilfluktsrom. I denne situasjonen skaffet Mattingsdal seg oversikt på hva som foregikk, samlet den norske styrken - og rykket deretter ut til området hvor det ble skutt fra.  Her møtte han sine afghanske partnere og etablerte et felles kommandoelement for ledelse av operasjonen. Da sjefen på nivået over var avskåret fra å delta, fikk Mattingsdal i oppgave å lede operasjonen fra dette nivået også. Mattingsdal sørget for å evakuere sivile fra området og initierte deretter angrepet hvor både afghanske og norske styrker deltok. Angrepet var godt forberedt av opprørerne, men gjennom gode taktiske vurderinger og godt lederskap bekjempet den afghanske og norske styrken fienden. Under hele operasjonen var det stor fare for sivile tap - og samtidig et enormt press på Mattingsdal fordi ...

Listen

Episode

April 27, 2021 00:43:03

Lingeloftet: Grundighet gir trygghet – Gjert forteller

Lingeloftet: Grundighet gir trygghet – Gjert forteller Det skulle være en rask inn-hent-ut operasjon, men da motstanden ble betydelig sterkere enn forutsatt måtte avdelingen med Afghanske sikkerhetsstyrker og norske operatører fra FSK drive intens strid i 9 timer før operasjonen lykkes. Hør Sjefssersjant i Heimevernet Gjert Grave, fortelle om livet som operatør i FSK, om intim nærstrid i mørke, om operasjoner som ble avlyst og om likheter mellom FSK og dagens HV. Gjert Grave er dekorert hele fire ganger for utvist mot og tapperhet i strid: St. Olavsmedaljen med Ekegren, Krigsmedaljen, Forsvarets Innsatsmedalje med rosett, og med rosett for samme medalje to ganger.   Forsvarets Spesialkommando (FSK) har utført operasjoner i Afghanistan så lenge Norge har vært involvert militært i landet.   Medvirkende: Sjefssersjant Gjert Grave Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet Foto: Privat ...

Listen