Et øyeblikk – en evighet

Et øyeblikk – En evighet skal innhente og sikre verdifulle historier direkte fra våre soldater fra internasjonale operasjoner. Ved å formidle disse historiene vil vi bygge opp veteranenes status i sivilbefolkningen og bevisstgjøre ­publikum om ...more

Latest Episodes

June 18, 2020 00:24:43
Bygning 1: Til Valhall!  – et kamprop i utakt

Bygning 1: Til Valhall! – et kamprop i utakt

Bygning 1: Til Valhall! – et kamprop i utakt   Han hadde forberedt seg mentalt på å ta liv, og å miste soldater i strid, men da han urettmessig ble hengt ut i pressen som symbolet på ukultur i Forsvaret, fikk Rune Wenneberg for første gang en psykisk stressreaksjon. I denne episoden forteller Sersjantmajor Rune Wenneberg om å miste soldater, om å ta liv, om å redde livet til motstandere og om å føle seg sveket når behovet for støtte var størst.   Medvirkende: Sersjantmajor Rune Wenneberg Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet Foto: Anette Ask / Forsvaret ...

Listen

June 11, 2020 00:21:26
Bygning 1: Pansertroppsjefen

Bygning 1: Pansertroppsjefen

Bygning 1: Pansertroppsjefen   Silje Johansen Willassen har vært involvert  en rekke fiendekontakter og skuddvekslinger gjennom to kontingenter til Afghanistan. Det sterkeste øyeblikket var likevel da hun måtte behandle skadde sivile kvinner og barn etter et selvmordsangrep. Som sjef for en pansertropp var hun også deployert i Litauen som en del av NATO-støttede Enhanced Forward Precense.  Her reflekterer hun over rollen som befal og som kvinne i et mannsdominert yrke.   Medvirkende: Rittmester Silje Johansen Willassen Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet Foto: Privat ...

Listen

June 04, 2020 00:25:45
Bygning 1: Å ta en for laget, bokstavelig talt – Ronny forteller

Bygning 1: Å ta en for laget, bokstavelig talt – Ronny forteller

Bygning 1: Å ta en for laget, bokstavelig talt – Ronny forteller   Kommandør Ronny Kristoffersen ble såret i strid, og har i dag fortsatt daglige smerter som minner ham på hvor nær han var døden.   Som lagfører i Afghanistan tok han bokstavelig talt en kule for laget. Ronny og laget hans skulle beskytte en landsby mot et forventet angrep fra Taliban da de ble utsatt for et overraskende nattangrep. Heldigvis kom laget straks til unnsetning og sørget for å slå tilbake fienden og gi ham nødvendig førstehjelp. Hør den høydramatiske historien om da Ronny ble skutt, og hvilke tanker han har om å miste soldater, og å ta liv i strid.     Medvirkende: Kommandør Ronny Kristoffersen Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet Foto: Privat ...

Listen

May 14, 2020 00:32:08
Lingeloftet: Fra Skottland til Kabul

Lingeloftet: Fra Skottland til Kabul

  Lingeloftet: Fra Skottland til Kabul Generalmajor Torgeir Gråtrud, sjef Forsvarets Spesialstyrker, og Sjefsmester Fredrik Borchgrevink, tar oss gjennom opprettelsen av de ulike spesialavdelingene fra krigen og frem til dagens operatører. Hvilken rolle har spesialstyrkene i dagens konflikter, og hvilken situasjonsforståelse som kreves for fremtidens konflikter med asymmetriske operasjonsdoktriner. Hvilke ressurser ønsker generalen seg for morgendagens spesialstyrker, og hva gjør norske spesialstyrker så verdsatt og etterspurt av våre allierte?   Medvirkende: Generalmajor Torgeir Gråtrud, Forsvarets Spesialstyrker Sjefsmester Fredrik Borchgrevink, Forsvarets Spesialstyrker Tom Amriati-Løvås, Et øyeblikk – En evighet Foto: Erling Eikli / Forsvarets forum ...

Listen

May 07, 2020 00:36:38
Lingeloftet: Operatøren forteller – Angrepet på Hamid Karzai International Airport

Lingeloftet: Operatøren forteller – Angrepet på Hamid Karzai International Airport

Lingeloftet: Operatøren forteller – Angrepet på Hamid Karzai International Airport   Et øyeblikk – En evighet har som første medium fått følge Forsvarets Spesialstyrker i serien Lingeloftet. Vi får for første gang høre en spesialoperatør fortelle om livet til en operatør i spesialstyrkene, fra treningsfelt og familieliv til livsfarlig nærkamp mot terrorister i Kabul.   Orlogskaptein Jostein Mattingsdal ble 29. april 2020 tildelt Krigsmedaljen for sin særlige innsats, ledelse, samvirke og handling i fremste linje under det komplekse angrepet mot Hamid Karzai International Airport, Kabul Afghanistan. Han var sjef for den norske rådgiverteamet Special Operations Advisory Team 222 som mentorerer den afghanske Crisis Response Unit 222. På formiddagen 27 september 2017 gjennomførte opprørere et komplekst angrep ved bruk av raketter og krumbaneild mot Hamid Karzai International Airport. Dette var samme dag som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs Forsvarsminister James Mattis gjestet Kabul. Granatene slo ned i omkringliggende bygninger, situasjonen var kaotisk, og mesteparten av personellet ved basen satt i tilfluktsrom. I denne situasjonen skaffet Mattingsdal seg oversikt på hva som foregikk, samlet den norske styrken - og rykket deretter ut til området hvor det ble skutt fra.  Her møtte han sine afghanske partnere og etablerte et felles kommandoelement for ledelse av operasjonen. Da sjefen på nivået over var avskåret fra å delta, fikk Mattingsdal i oppgave å lede operasjonen fra dette nivået også. Mattingsdal sørget for å evakuere sivile fra området og initierte deretter angrepet hvor både afghanske og norske styrker deltok. Angrepet var godt forberedt av opprørerne, men gjennom gode taktiske vurderinger og godt lederskap bekjempet den afghanske og norske styrken fienden. Under hele operasjonen var det stor fare for sivile tap - og samtidig et enormt press på Mattingsdal fordi ...

Listen

April 22, 2020 00:41:43
Lingeloftet: Fra Shetland til kald krig

Lingeloftet: Fra Shetland til kald krig

Lingeloftet: Fra Shetland til kald krig   Jacob Strandheim, siste gjenlevende medlem av Shetlandsgjengen, og Christian Harstad, NK Forsvarets Spesialstyrker, snakker om hvordan det går en rød tråd fra sheltlandsfarten, via kald krig og til sjøoperasjoner i dagens spesialstyrker.   Transport av agenter og utstyr fra Shetland til det okkuperte Norge under krigen var av avgjørende betydning for motstandskampen. Over 200 turer ble gjennomført og 44 falt i ulike operasjoner. Erfaringene fra denne virksomheten ble videreført inn i den kalde krigen og i ettertid regnes operasjonene under krigen som begynnelsen på Forsvarets spesialoperasjoner til sjøs.   Kjente skikkelser som Leif Larsen (Shetlands-Larsen) ble blant de høyest dekorerte marinepersonell for sin innsats, og kjente historier som "The Shetlands Bus", og  flukten til Jan Baalsrud (9 liv og den tolvte mann) kom på bakgrunn av denne virksomheten.     Medvirkende: Jacob Strandheim, siste gjenlevende medlem av Shetlandsgjengen Christian Harstad, NK Forsvarets Spesialstyrker Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet Foto: Jesper Vigander Edwin / Forsvaret ...

Listen