Lingeloftet: Operatøren forteller – Angrepet på Hamid Karzai International Airport

May 07, 2020 00:36:38
Lingeloftet: Operatøren forteller – Angrepet på Hamid Karzai International Airport
Et øyeblikk – en evighet
Lingeloftet: Operatøren forteller – Angrepet på Hamid Karzai International Airport

May 07 2020 | 00:36:38

/

Show Notes

Lingeloftet: Operatøren forteller – Angrepet på Hamid Karzai International Airport

  Et øyeblikk – En evighet har som første medium fått følge Forsvarets Spesialstyrker i serien Lingeloftet. Vi får for første gang høre en spesialoperatør fortelle om livet til en operatør i spesialstyrkene, fra treningsfelt og familieliv til livsfarlig nærkamp mot terrorister i Kabul.   Orlogskaptein Jostein Mattingsdal ble 29. april 2020 tildelt Krigsmedaljen for sin særlige innsats, ledelse, samvirke og handling i fremste linje under det komplekse angrepet mot Hamid Karzai International Airport, Kabul Afghanistan. Han var sjef for den norske rådgiverteamet Special Operations Advisory Team 222 som mentorerer den afghanske Crisis Response Unit 222. På formiddagen 27 september 2017 gjennomførte opprørere et komplekst angrep ved bruk av raketter og krumbaneild mot Hamid Karzai International Airport. Dette var samme dag som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs Forsvarsminister James Mattis gjestet Kabul. Granatene slo ned i omkringliggende bygninger, situasjonen var kaotisk, og mesteparten av personellet ved basen satt i tilfluktsrom. I denne situasjonen skaffet Mattingsdal seg oversikt på hva som foregikk, samlet den norske styrken - og rykket deretter ut til området hvor det ble skutt fra.  Her møtte han sine afghanske partnere og etablerte et felles kommandoelement for ledelse av operasjonen. Da sjefen på nivået over var avskåret fra å delta, fikk Mattingsdal i oppgave å lede operasjonen fra dette nivået også. Mattingsdal sørget for å evakuere sivile fra området og initierte deretter angrepet hvor både afghanske og norske styrker deltok. Angrepet var godt forberedt av opprørerne, men gjennom gode taktiske vurderinger og godt lederskap bekjempet den afghanske og norske styrken fienden. Under hele operasjonen var det stor fare for sivile tap - og samtidig et enormt press på Mattingsdal fordi angrepet på koalisjonens base måtte stanses.  Han demonstrerte særdeles godt lederskap da han ledet norske styrker, mentorerte afghanske, koordinerte med andre koalisjonsenheter - han beholdt roen og sørget for å unngå tap på sivile og nedkjempet fienden. Jostein Mattingsdal er tidligere dekorert med US Army commendation medal with combat device og «Medal of Honor» fra det afghanske innenriksministeriet.    
Medvirkende: Orlogskaptein Jostein Mattingsdal Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
     

Other Episodes

Episode

June 21, 2022 00:23:21
Episode Cover

Fra minejakt til Stay-Behind - Geir forteller

Fra minejakt til Stay-Behind - Geir forteller   Han ble hentet fra minefartøyet til etterretning og Stay-Behind. Underveis fikk Geir Gade oppleve både krigen i...

Listen

Episode

April 27, 2021 00:43:03
Episode Cover

Lingeloftet: Grundighet gir trygghet – Gjert forteller

Lingeloftet: Grundighet gir trygghet – Gjert forteller Det skulle være en rask inn-hent-ut operasjon, men da motstanden ble betydelig sterkere enn forutsatt måtte avdelingen...

Listen

Episode

October 01, 2020 00:32:25
Episode Cover

Bygning 1: Å styre luftrommet, Eystein forteller

Bygning 1: Å styre luftrommet, Eystein forteller   Da han fikk høre at bombeangrepet han ledet hadde drept titalls uskyldige sivile, måtte han gå dypt...

Listen